Παντελόνια

Ο Νοέμβριος έφερε τα εξής νέα προϊόντα